درباره ما

خيلي هامون اونقدر درگير زندگي ماشيني شديم كه خودمون رو فراموش كرديم... فراموش كرديم كه براي خودمون وقت بزاريم،براي دوستامون براي خانوادمون وقت بزاريم هي فراموش ميكنيم قرار هامون رو يا هي عقب ميندازيمشون يا در نهايت توي فضاي مجازي عكس دوستامون رو لايك ميكنيم... حواسمون به زمان نيست كه داره تند ميگذره... پرسه اومده كه دوباره بهمون ياد بده مثل زمان هاي قبل از فيسبوك و فضاي مجازي،زندگي كنيم هدف پرسه اينه كه برنامه ريزي زندگي رو بهمون ياد بده و دوباره مارو با دوستامون و خانوادمون نزديك تر كنه.
ما یک سبک زندگی رو ترویج میدیم! پرسه ميخواد با شيوه ايي جديد، سبك متفاوتي رو براي برنامه ريزي روزانه و منظم تر شدن مردم ارائه كنه. كه با اين كار ميشه تاثير خيلي بهتري روي سبك زندگي مردم جامعه گذاشت و با عث بهبود و عملكرد بهترمون ميشه. این ایده متعلق به مهندس انیشه کشفیها هست.